Uprava škole


 • Direktor - prof. Kaso Avdović
 • Sekretar škole - Almir Mašović
Stručna služba

 • Pedagog i stručni saradnik - Elisa Paučinac
Učitelji-Razredna nastava

 • Matična škola:

Bajro Bogućanin

Zihnija Džigal


 • Područna odeljenja:
Lelica Selmanović
Šefćet Ljajić
Nevzeta Šačić
Hamid Avdović
Šefik Avdović
Delija Dolovac
Murat Ljajić
Adela Bihorac
Ajša Tahirović
Kućna nastava
Admir Ljajić

Nastavnici-Predmetna nastava


 • Srpski Jezik - Safija Nikulić, Muharem Rožajac
 • Ruski Jezik - Ismail Krlić
 • Engleski Jezik - Amina Mašović, Ilda Zekić
 • Bosanski Jezik - Zumreta Asotić
 • Likovna Kultura - Elida Hadžifejzović, Denis Hamidović
 • Muzička Kultura - Džemaludin Puljić
 • Istorija - Midhat Džigal
 • Geografija - Midhat Džigal, Satka Ademović
 • Matematika - Sefer Nikulić, Memnun Nikulić
 • Biologija - Slađana Knežević, Melka Zornić
 • Hemija - Ravijojla Radulović
 • Fizika - Muradija Murić
 • Tehničko Vaspitanje - Suad Bogućanin
 • Fizičko Vaspitanje - Muhedin Kabaš
 • Izborni Sport - Irfan Paučinac
 • Građansko Vaspitanje - Zumreta Asotić


Vjerska nastava:

 • Ilmudin -  Merjema Hasanović
 • Katihizis -


Zaposleni

Naša škola ima veoma stručan kadar. Većina predmetnih nastavnika i učitelja pohađala je i pohađa mnogobrojne seminare za reformu školstva i stručnog usavršavanja nastavnika.

Nadamo se da će ubuduće, kao i do sada, a kao rezultat ovoga naša škola i dalje imati sjajne rezultate na takmičenjima iz nastavnih i van nastavnih oblasti.